Milano Tahkim Odası’nın yeni tahkim kurallari

Milano Tahkim Odası yeni tahkim kurallarını yayınladı.  Bu yeni kurallar, taraflar İtalyan Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 832. Maddesi uyarınca tahkim yargılamasının tahkim şartının düzenlendiği tarihte yürürlükte olan tahkim kurallarına tabi olacağı konusunda anlaşmadıkları sürece 1 Mart 2019 tarihinden sonra başlayan tahkim yargılamaları için geçerlidir (ancak bu durumda Tahkim Odası yargılamayı yönetmeyi reddedebilir).

Yeni kurallara buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni kurallar, önceki tahkim kurallarının çeşitli hükümlerini iyileştirmekte ve rasyonelleştirmekte ve ayrıca bazı yeni ilginç hükümler içermektedir.

Öncelikle, geçici ve ihtiyati tedbirler ile ilgili olarak: Yeni kurallar, hakem heyetinin, yargılamalara uygulanabilir emredici hükümler tarafından engellenmeyen, önleyici nitelikte de olan tüm acil ve geçici koruma tedbirlerini alabileceğini teyit etmektedir (Madde 26). Aynı hüküm 2010 tahkim kurallarında da yer almaktaydı (Madde 22; eski kurallara buradan ulaşabilirsiniz).  Yeni unsur, hakem heyetinin taraflar üzerinde bağlayıcı sözleşme etkisi olan geçici nitelikte herhangi bir karar alma yetkisine de sahip olmasıdır. Bu önemli bir yeniliktir ve belki de acil durum tahkimi için öngörüldüğü gibi, yalnızca yeni kuralların yürürlüğe girmesinden sonra akdedilen bir sözleşmeye dayalı olarak başlatılan tahkim yargılamalarında uygulanmasının sağlanması uygun olurdu.

Diğer önemli yenilik acil durum tahkimi ile ilgilidir (Madde 44).  Acil durum tahkimi, özel olarak atanmış bir acil durum hakemi tarafından Madde 26 uyarınca acil ve geçici tedbirlerin alınmasına yönelik bir usuldür. Talep 5 gün içinde acil durum hakemine sunulur ve hakem tarafları dinledikten sonraki 20 gün içinde (veya önceden açıklanması başvuran tarafa ciddi zarar verme riski taşıyorsa, diğer tarafa bildirimde bulunmaksızın takip eden 5 gün içinde) ilgili kararı verir. Esasa ilişkin tahkim yargılaması, henüz başlatılmamışsa, talebin yapılmasından itibaren 60 gün içinde veya acil durum hakemi tarafından belirlenen süre içinde başlatılır. Aksi takdirde, acil durum tedbiri etkisiz hale gelir.

Bu hüküm, belirtildiği üzere, yalnızca yeni kuralların yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bir tahkim anlaşması uyarınca yürütülen tahkim yargılamalarında geçerlidir. Bu hüküm, tahkim şartının, hakem heyetinin geçici tedbir kararı verme yetkisine sahip olması halinde, tarafların Devlet Mahkemelerine acil ve/veya geçici tedbir başvurusunda bulunmasını engellediğini savunan azınlıktaki davalara bir cevap gibi görünmektedir (bu davaları daha önce bu yazıda incelemiştim). Şimdilik, bu hükmün İtalyan Mahkemelerini, Devlet Mahkemelerinin hakem heyetinin oluşturulmasından önce acil ve/veya geçici tedbir kararı verebileceği yönündeki çoğunluk içtihadını da bozmaya sevk edip etmeyeceğini tahmin etmek mümkün değil (bu içtihadı örneğin bu yazıda ve bu yazıda incelemiştim). İtalyan Mahkemelerinin, çok acil durumlarda, Devlet Mahkemelerinin tarafların haklarını Milano Tahkim Odası’nın yeni tahkim kurallarında öngörülen acil tahkimden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde koruyabileceği gerçeği ışığında, çoğunluk içtihadını yeniden teyit edeceğini umuyorum: gerçekten de, Devlet Mahkemeleri, talebin yapıldığı aynı gün bile bir ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Milano Tahkim Odası’nın yeni kuralları da üçüncü taraf finansmanına ilişkin olarak kesin açıklama yükümlülükleri ortaya koymaktadır (Madde 43).

Kurumsal tahkim söz konusu olduğunda, yeni kurallar, şirketin ana sözleşmesinde yer alan tahkim şartının hakem heyetinin üçüncü bir tarafça atanmasını öngörmemesi halinde, atamanın Tahkim Konseyi tarafından yapılmasını öngörmektedir (Madde 17). Bu hüküm açıkça tahkim şartının 17 Ocak 2003 tarihli ve 5 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin 34.2 maddesi uyarınca hükümsüz sayılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. 17 Ocak 2003 tarihli ve 5 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin 34.2 maddesi uyarınca, hakem heyetinin şirketle ilgisi olmayan üçüncü bir tarafça atanmasını öngörmeyen kurumsal tahkim şartı hükümsüz ve geçersizdir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu hükmün, umduğum gibi, amacına ulaşıp ulaşamayacağını ve içtihat hukukunun tahkim kurallarıyla desteklenen tahkim şartını uygulanabilir bulup bulmayacağını anlayabileceğiz.

Diğer ilginç hükümler de hakem heyetinin değiştirilmesi (Madde 23) ve yargılamanın herhangi bir aşamasında iyi niyetle hareket etme yükümlülüğü (Madde 9) ile ilgili olanlardır.

Nihayetinde, yeni kuralların uluslararası tahkimdeki gelişmeleri ve en iyi uygulamaları dikkate aldığı ve İtalya’nın uluslararası tahkim yargılama merkezi olarak geliştirilmesine ve taraflara karşı teşvik edilmesine katkıda bulunduğu söylenebilir.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.