Yayın kurulu

Genel Yayın Yönetmeni

Roberto Oliva, Milano’da avukat.

Genel Yayın Yönetmen Yardımcıları

İdil Bozoğlu, İstanbul’da avukat.

Nicola Rizzo, özel hukuk doçenti – Pavia Üniversitesi.

Editörler

Maurizio Di Rocco, Venedik’te avukat.

Giovanni Pometti, Romanya’daki İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri.

Riccardo Robuschi, Milano’da avukat.

Laura Tomasi, yargıç.

Thalin Zarmanian, Milano’da avukat.