İtalya ve Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

İkili yatırım anlaşmaları (“YKTK Anlaşmaları” yahut “BIT”), bir akit Devletin (ev sahibi Devlet) bireyleri ve tüzel kişilikleri tarafından diğer Akit Devlette (ev sahibi Devlet) yapılacak özel yatırımlar için şartlar, koşullar ve korumalar sağlayan uluslararası anlaşmalardır.

Yirminci yüzyılın başında BIT’lerin yaygınlaşması, küreselleşmenin önemli bir unsurunu temsil ettikleri için uluslararası yatırım ortamını dönüştürmüştür.

Bilindiği kadarıyla yaklaşık 3.000 BIT imzalanmış olup 2.000’den fazlası yürürlüktedir.

İtalya 102 BIT’e (ve AB anlaşmaları da dahil olmak üzere yatırım hükümleri içeren 77 adet anlaşmaya) taraftır.  Türkiye 132 BIT’e (ve yatırım hükümleri içeren 22 adet anlaşmaya) taraftır.

22 Mart 1995 tarihinde İtalya ve Türkiye arasında imzalanan BIT, 2 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  İngilizce metnine buradan ulaşabilirsiniz. Türkçe metne ise buradan ulaşmak mümkündür.

“İtalya ve Türkiye Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”devamını oku

Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’deki Tenfizi bakımından Bir Dava İncelemesi: Delil sunma v. Gizlilik

Türkiye, geçtiğimiz on yıl içerisinde tahkim dostu bir yargı çevresi olma konusunda önemli adımlar atmıştır. Yine de karşılaştırmalı olarak değerlendirecek olursak, görüyoruz ki Türkiye’de derdest yabancı hakem kararlarının tenfizi davaları diğer tahkim dostu ülkelerden daha detaylı şekilde görülmektedir.

“Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’deki Tenfizi bakımından Bir Dava İncelemesi: Delil sunma v. Gizlilik”devamını oku

Çok basamaklı (multi-tiered) tahkim şartları

Çok basamaklı bir tahkim maddesi, en basit haliyle, nihai uyuşmazlık çözüm yöntemine başvurmadan önce taraflarca kabul edilen ve “çok basamaklı” olan bir yöntemdir.

Uygulamada, nihai olarak tahkime başvurmadan önceki bu çok aşamalı çözüm yöntemleri, başlangıçta müzakere, arabuluculuk veya bilirkişi tespiti gibi çeşitli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurmak olarak gözlemlenebilir. Bu durumda, taraflar tahkime başvurmadan önce bir uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla tahkime başlamadan önce belirli adımları atmalıdır.

“Çok basamaklı (multi-tiered) tahkim şartları”devamını oku

805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun

805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun (“805 sayılı Kanun”) 1926 yılında yürürlüğe girmiş ve usul açısından en çok tartışılan düzenlemelerden biri olmuştur.

Kanun, Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseselerin,Türkiye dahilindeki her nevi işlem, sözleşme, yazışma, hesap ve defterlerini Türkçe dilinde tutmasını zorunlu kılmıştır. Anlaşılacağı üzere kanunun uygulanması, Türkiye dışında ifa edilecek sözleşmeleri kapsamamaktadır.

“805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun”devamını oku

ICC Tahkim Kurallarında Tek Hakemin Tarafsızlığı ve Uyruğu – Konuya Türk Hukuku Gözünden Kısa Bir Bakış

Bu kısa çalışma, Türk Hukuku’nun tek hakemin tarafsızlığına ilişkin yaklaşımını ve bunun Türk mahkemeleri önünde ICC kararının tenfizine etkilerini ele almaktadır.

Çalışma, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 3 Aralık 2016 tarihli kararı ile ilgilidir.

“ICC Tahkim Kurallarında Tek Hakemin Tarafsızlığı ve Uyruğu – Konuya Türk Hukuku Gözünden Kısa Bir Bakış”devamını oku