Milano Tahkim Odası Seri Tahkim

Bir yıl önce yürürlüğe giren Milano Tahkim Odası Tahkim Kuralları yakın zamanda entegre edildi.  Yeni hükümler, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, basitleştirilmiş bir tahkim prosedürü öngörmektedir.

Söz konusu yeni hükümler, tahkim kurallarının Ek D’sinde yer almakta olup, buradan erişilebilir (şimdilik sadece İtalyanca).

Yeni basitleştirilmiş tahkim usulü, taraflardan biri bu kuralların uygulanmasına karşı çıkmadığı sürece, 1 Temmuz 2020’den sonra başlatılan ve 250.000 Euro’ya kadar olan talepleri içeren tahkim yargılamaları için geçerlidir.

Başka bir deyişle, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce tahkim şartı akdetmiş olan taraflar da, (zımnen dahi olsa) bu konuda mutabık kalmaları koşuluyla, basitleştirilmiş tahkim usulünden yararlanabileceklerdir.

Tahkim şartının 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra akdedilmesi durumunda özel bir hüküm bulunmadığından, bu durumda da yargılamanın başında tarafların basitleştirilmiş tahkim kurallarının uygulanması konusunda (zımnen de olsa) anlaşmaları gerektiği sonucuna varmak makul görünmektedir.

Ayrıca, söz konusu kurallar, taraflar tahkim anlaşmasında bu kurallara açıkça atıfta bulunmuşlarsa veya taraflar tahkim talebinin ve cevabın sunulmasından önce herhangi bir zamanda bu kuralların uygulanması konusunda açıkça anlaşmışlarsa, değer sınırı olmaksızın tüm yargılamalarda uygulanır.

Söz konusu hükümlerin altında yatan kriterin tarafların niyetlerine değer vermek olduğu açıktır.  Ancak bu sınırsız değildir: CAM konseyi, uyuşmazlığın karmaşıklığı ışığında, atanan hakemin talebi üzerine veya hatta resen basitleştirilmiş tahkim kurallarının uygulanmasını engelleyebilir.

Söz konusu hükümler uyarınca, tarafların en başından itibaren kapsamlı görüşlerini sunmaları gerekmektedir: bu çerçevede, tahkim talebi ve cevap, diğerlerinin yanı sıra, önerilen ispat araçlarını ve reddedilmeleri halinde, söz konusu araçlarla kanıtlamayı amaçladıkları olguları belirtmelidir.

Hakem Heyeti, tahkim şartındaki aksine herhangi bir hükme bakılmaksızın, CAM tarafından atanan tek bir hakemden oluşacak ve içeriği yeni kurallarda belirtilmeyen, ancak muhtemelen diğer tahkim merkezlerinin kurallarında öngörülen görev tanımlarına benzer özel bir belge ile oluşturulacaktır.

Yargılamanın yürütülmesi, en yüksek verimlilik ile karakterize edilir.

Hakem Heyeti, tarafları dinledikten sonra, yazılı sunumların uzunluğunu veya konusunu (Hakem Heyeti tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim talebini/cevabını takiben taraf başına yalnızca bir sunumdan oluşur) ve muhtemelen dinlenecek belge ve tanık sayısını sınırlayabilir.  Tarafların, tek hakem tarafından yetkilendirilmedikçe, Hakem Heyetinin oluşturulmasından sonra yeni taleplerde bulunmaları da engellenmiştir.  Buna ek olarak, tüm usul şartları zorunludur ve uzatılamaz (İtalya’da görülen tahkim yargılamalarında uygulanan genel kuralın tersine). Hakem Heyetinin zaten bir tahkim duruşması yapması beklenmemektedir ve her halükarda delillerin ve tarafların savunmalarının alınması için sesli konferans, video konferans veya diğer uygun araçlarla tek bir duruşma yapılacaktır.  Nihayetinde karar, CAM tarafından herhangi bir uzatma verilmediği takdirde, Hakem Heyetinin oluşturulmasından itibaren üç ay içinde verilecektir.

Başka bir deyişle, tarafların basitleştirilmiş tahkim tercihi açısından son derece değerli olan istekleri, bu yeni kuralların temel amacı olan mümkün olan en kısa sürede icra edilebilir bir kararın verilmesi amacıyla yargılama sırasında kısıtlanmaktadır.

Yargılamanın tarafları da başka bir avantajdan yararlanmaktadır: Basitleştirilmiş tahkim durumunda CAM ve hakem ücretleri önemli ölçüde azalmaktadır.

Muhtemelen CoViD-19 salgınının etkileri ışığında ve bundan kaynaklanacak uyuşmazlıklar dikkate alınarak getirilen bu yeni kurallar, ICC Tahkim Kuralları kapsamındaki Hızlandırılmış Tahkim veya daha radikal olan Chartered Institute of Arbitrators’ın Ticari Tahkim Programı gibi ilginç denizaşırı uygulamalara çekilmekte ve İtalyan taraflarını içeren veya başka bir şekilde İtalyan yargı yetkisiyle bağlantılı olan yerel İtalyan uyuşmazlıklarında veya uluslararası uyuşmazlıklarda tahkimin artan kullanımı göz önüne alındığında da büyük önem taşımaktadır.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.